Hovedseksjon

FAU

FAU

Leder av FAU skoleåret 2020/2021 er Steinar Årdal. Han kan kontaktes på steinar@ardal.net 

Foreldrerådet er alle foreldrene på skolen. Foreldrene i hver klasse/gruppe velger en representant og en vara til FAU.

I tillegg til faste roller i styret, skal det velges representanter fra FAU til skolens driftstyre. FAU innstiller foreldremedlemmer til driftstyret i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende reglement.

FAU på Engebråten skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal:

fremme fellesinteressene til foreldrenemedvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljøbidra til et godt samarbeid mellom hjem og skolelegge til rette for positiv utvikling hos elevene

FAU møtes ca en gang i måneden.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU