Samarbeid hjem–skole

Utdanningsetaten har på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap utarbeidet en ny veileder for hjem–skolesamarbeidet. Den nye veilederen gjelder fra februar 2018 og erstatter tidligere Oslostandard for samarbeid hjem–skole. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø. 

Se veilederen på Oslo kommunes nettsider