Hovedseksjon

Samarbeid hjem–skole

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet. Veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø. 

Se veilederen på Oslo kommunes nettsider