Skolemiljøutvalget (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Det velges nye representanter fra elevrådet og foreldrerådet (FAU) ved skoleårets begynnelse. Representantene velges for et skoleår. SMU har rundt fem møter i skoleåret.

For skoleåret 2017/18 er det følgende representanter i SMU:

Helene Kristiansen, elevrepresentant

Selma Teslo Berge, elevrepresentant

Sidsel Kjeldaas Salte, kommunal-representant

Cecilie Krogh, foresatt-representant

Ståle Danielsen, foresatt-representant

Kari Aksum, ansattrepresentant

Cathrine Juul, skolens ledelse

Referater skoleåret 2017/18

Referat 12.10.2017