Eksamen 2020

Grunnet koronaepedemien har Regjeringenbesluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.

Les mer om avlysning av vårens eksamener hos UDIR.

Har du spørsmål eller er usikker på noe vedrørende eksamen, så ta kontakt med skolen