Hovedseksjon

Eksamen 2024

Datoer for skriftlig eksamen:

7. mai: Opplysning trekkfag skriftlig eksamen

14. mai: Eksamen engelsk

15. mai: Eksamen norsk hovedmål

16. mai: Eksamen norsk sidemål

21. mai: Eksamen matematikk

 

Datoer for muntlig eksamen:

3. juni - opplysning om trekkfag pulje 1

4. juni - forberedelsesdag pulje 1

5. juni - muntlig eksamen pujle 1

 

5. juni - opplysning trekkfag pulje 2

6. juni - forberedelsesdag pulje 2

7. juni - muntlig eksamen pulje 2

 

Har du spørsmål eller er usikker på noe om eksamen, ta kontakt med skolen.