Eksamen 2020

Skriftlig eksamen:

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag, for norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i fredag 15. mai kl 09.00.

Opplysning trekkfag skjer: 15.mai

- Forberedelse matematikk 18. mai

 -Eksamen i matematikk 19. mai

- Forberedelsesdag i norsk 25. mai

- Eksamen i norsk hovedmål 26. mai

- Eksamen i norsk sidemål 27.mai

- Forberedelsesdag engelsk 19. mai

- Eksamen engelsk 20. mai

 

Muntlig eksamen:

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, KRLE, samfunnsfag, tysk, fransk, spansk eller engelsk fordypning. 

Opplysning om trekkfag pulje 1- 5. juni

 Forberedelsesdag pulje 1 - 8. juni

 Muntlig eksamen pulje 1 - 9. juni

 

Opplysning om trekkfag pulje 2 - 10. juni

Forberedelsesdag pulje 2 - 11. juni

Muntlig eksamen pulje 2 - 12. juni

 

Informasjon fra Oslo Kommune