Elevrådet

Hele elevrådet har stormøter en gang i måneden. Mellom hver stormøte møtes elevrådsrepresentantene på trinnet til et trinnmøte. Har du saker du ønsker å ta opp, tar du dette med klassens representant.

Elevrådet har et styre som består av en leder, en nestleder, en skribent, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig og trinnledere.

Elevrådsleder: Erik Andre Halsen, klasse 10a1
Nestleder: Stella Helene Haagensen, klasse 10c1