Elevrådet

Det velges en elevrådsrepresentant, samt en vara fra hver klasse. Hele elevrådet har stormøter en gang i måneden. Mellom hver stormøte møtes elevrådsrepresentantene på trinnet til et trinnmøte. Har du saker du ønsker å ta opp, tar du dette med klassens representant.

Elevrådet har et styre som består av en leder, en nestleder, en skribent, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig og trinnledere.

Elevrådsleder: Nina Kiram Andersen , klasse 10B2

Nestleder: Marie Fugelsnes Grytten, klasse 8c2