Hovedseksjon

Elevrådet

Hele elevrådet har stormøter en gang i måneden. Mellom hver stormøte møtes elevrådsrepresentantene på trinnet til et trinnmøte. Har du saker du ønsker å ta opp, tar du dette med klassens representant.

Elevrådet har ulike komiteer som jobber med aktuelle saker for skolen.

Elevrådsleder: Nora Andresen, klasse 9c2
Nestledere: Ylva Grøtting og Nasrin Sheik Ali, klasse 10a2 og 9b2