Hovedseksjon

Elevrådet

Hele elevrådet har stormøter en gang i måneden. Mellom hver stormøte møtes elevrådsrepresentantene på trinnet til et trinnmøte. Har du saker du ønsker å ta opp, tar du dette med klassens representant.

Elevrådet har ulike komiteer som jobber med aktuelle saker for skolen.

Elevrådsleder: Amund Medhus, klasse 10d
Nestledere: Christine Johansen Andresen og Vilde Qvale-Seterelv, klasse 9c2 og 9c1