Hovedseksjon

Samarbeid med politi

Skolen harsin egen politikontakt. Likevel er det ingen ting i veien for at elever og foresatte også kan ta direkte kontakt.

E-mail: majorstuen.forebyggende@politiet.no
Telefon: 22 66 85 35
Akutt: 112
Ønske om kontakt med politiet: 02800