Hovedseksjon

Leie / utlån av lokaler

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.30 mandag til fredag, og settes som hele klokketimer. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene. 

Søknadsfrist 1. juni og 1. november   
Semesterlån må søkes om i avsatte søknadsperioder. Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. Søknadsperioden for lån som gjelder bare vårsemesteret er 1. november til 30. november.  

Skolen låner ut restkapasitet fortløpende gjennom hele skoleåret. Muligheten for å søke om lån av slik restkapasitet er stengt i søknadsperiodene for semesterlån. 

For å søke om utlån og utleie, trykk på linken til bookingløsningen: 

Engebråten skole booking 

Det må søkes minimum seks dager før ut lån/utleie dato.

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis: 

Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen. 

Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år. 

Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder. 

Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven. 

 
Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader, altså til selvkost. 

 
 
 
 
 
 

Utlån til selvkost: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Rom inntil 100 kvm 

 
 
 
 

kr 48 per time 

 
 
 
 
 

Spesialutstyrte arealer/rom fra 100-400 kvm:  

 
 
 
 

kr 183 per time. 

 
 
 
 
 

 Rom over 400 kvm/hele skolen:  

 
 
 
 

kr 541 per time. 

 
 
 
 
 

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold for deler eller hele semester 

 
 
 
 

Kr 1118 per avtale 

 
 
 
 
 

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold for engangsutleie kveld eller helg 

 
 
 
 

Kr 568 per avtale 

 
 
 
 
 

Pris for tilsynsvakt:  

 
 
 
 

Kr 300 per time inkludert sosiale kostnader. 

 
 
 
 
 

Pris for ekstra renhold: 

 
 
 
 

Kr 361 per time inkludert sosiale kostnader. 

 

Alle andre leietakere må betale markedspris. Pris fås ved henvendelse til skolen. 

Har du spørsmål kontakt oss: 
Kontaktpersoner: 
Sue Ellen Filberg 
sue.filberg@osloskolen.no