Hovedseksjon

Bibliotek

Bokstabel

På biblioteket kan du låne bøker, jobbe med lekser og prosjekter, spille kort og andre spill, eller rett og slett ta en liten rest. Biblioteket er åpent alle dager i uken.

Generelle regler:

Alle lån av bøker må foretas på biblioteket. All levering av bøker foretas på biblioteket. Er biblioteket stengt leveres bøkene på kontoret.

All innlevering og utlevering av skolebøker skjer på starten og slutten av skoleåret. Dette organiseres av skolen.

Hver elev er ansvarlig for sine bøker. Hvis en bok blir borte, stjeles eller blir ødelagt, må eleven boken er registrert på, erstatte denne

Purringer:

  • Purringer sendes daglig innenfor skolens åpningstid. Elevene får purringene digitalt tilsendt til sin skolemail.
  • For skjønnlitteratur blir en bok purret tre ganger før det går over til å bli erstatningskrav.
  • For lærebøker blir en bok purret en gang før det går over til å bli erstatningskrav


Erstatningskrav:

  • Erstatningskravene blir sendt ut en gang i året tidlig i august
  • For 10. trinn mottar elevene erstatningskravet som en faktura gjennom Utdanningsetaten. Hvis boken kommer til rette etter at erstatningskravet har blitt sendt, må fakturaen med bilag leveres til skolen, enten til bibliotekar eller kontoret.
  • For 8. og 9.trinn deles erstatningskravene ut som bilag i starten av høstsemesteret og deles ut av kontaktlærer. Hvis boken kommer til rette etter at erstatningskravet har blitt sendt må fakturaen med bilag leveres til skolen, enten til bibliotekar eller kontoret.