Hovedseksjon

Dokumenter og skjemaer

Søknad om skoleplass

Bruk skjema til høyre på siden når du søker om skoleplass hos oss. Søknaden sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk mailen med Engebråten skole.

Les mer på Oslo kommunes hjemmeside