Klage på karakterer

Les mer om klageretten på Oslo kommunes hjemmesider:

Klage på eksamenskarakter

Klage på standpunktkarakter