Hovedseksjon

Skolens historie

Arkitektbilde

En av våre første elever skrev slik i eksamensoppgaven sin, i et brev til nye 8.klassinger:

"Som dere sikkert vet, er skolen dere skal begynne på en relativt ny skole. Vi som nå går i 10., kom hit i 1997 med blanke ark. I løpet av de tre årene vi har gått her har vi vært med på å forme skolen til det den er i dag. Dere som begynner nå, har som oppgave å forme den videre. Da vi begynte på Engebråten var den tom og hvit. Skolen er fremdeles hvit, men ikke lenger tom. Skolen har fått en sjel, som dere må holde levende."

Det tok ikke mange årene før skolen var for liten, og vi vokste år for år. Nye paviljonger, flere elever. Nå også fra Maridalen og Disen, samt mange andre skoler ulike steder i byen. På det største var vi oppe i 780 elever. Det var stort, men likevel var og er Engebråten en rolig skole, med høyt faglig nivå og stor grad av trivsel hos både voksne og ungdommer. Skolen utvikles stadig videre, samtidig som vi holder på våre tradisjoner – bl.a. har vi en egen marsj som elevene synger i 17.maitoget hvert år.

Vår tidligere elev skriver videre:

"Dere kommer til å få mange nye inntrykk når dere begynner på Engebråten, og jeg tror og håper de fleste vil bli positive. Erfaringer og minner dere får med dere fra ungdomsskolen vil dere mest sannsynlig ha med dere hele livet. Bruk oppholdet på Engebråten fornuftig, kom med en positiv innstilling, vær villige til å lære, så skal dere se at oppholdet her blir minneverdig...

Velkommen skal dere være!

Hilsen en tiendeklassing på vei ut av en skole verdt å huske."

Siden det har vi hatt mange elever det er verdt å huske! Høsten 2023 er vi ca 750 elever fordelt på 25 klasser. De kommer fra Kjelsås, Maridalen, Grefsen, Korsvoll, Berg – og fra mange andre steder i Oslo. Vi jobber stadig for å holde oppe vår visjon: Både ansatte og elever skal glede seg til hver skoledag – både faglig og sosialt. Det forplikter!