Hovedseksjon

Engebråtenmodellen i matematikk

Engebråtenmodellen

Engebråtenmodellen er en modell for organisering av matematikkundervisningen ved skolen. Den beskriver et treårig løp med en struktur som vektlegger tilpasset opplæring og dybdelæring. Andre skoler og Utdanningsetaten i Oslo har vist interesse for modellen. Den bygger på nyere forskning som igjen ligger til grunn for den nye nasjonale læreplanen som er på trappene.

Les en kort beskrivelse av modellen, intensjonen med den og hvordan den fungerer i praksis.

Media følger dette pilotprosjektet.

Her er en artikkel i Aftenposten om prosjektet midtveis i løpet.

Her er en fyldig artikkel fra Utdanningsetatens nyhetsrom.