Hovedseksjon

Overgang til videregående skole

Hva gjøres for å forberede elevene best mulig til å velge riktig?

I faget utdanningsvalg skal elevene få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg slik at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. De lærer strukturen i videregående skole (vgs) og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene.  Elevene har utdanningsvalg alle tre årene på ungdomsskolen.

Årshjul for 10. trinn – overgangen til videregående skole

  • September: Møte for foresatte og elever med informasjon om videregående skole
  • Oktober/november: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk vgs)
  • November: Utdannings- og yrkesmesse
  • Januar: «Åpen dag» på videregående skoler
  • Januar: Klassevis opplæring i å søke videregående skole på vigo.no
  • Februar: Elevene søker klassevis sammen med rådgiver. Rådgiver leser igjennom og godkjenner hver søknad.
  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist.
  • Juli: Melding om inntak.
  • I tillegg får alle elever tilbud om samtale med rådgiver

 

Videregående skole

 

"Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Utdannings- og yrkesrådgivingen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv" (Fra opplæringsloven § 22-3. Utdannings- og yrkesrådgiving). 

Poengtabeller for videregående skoler i Oslo

 

Yrkes- og utdanningsrådgiver