Driftsstyret

Medlemmene av driftsstyret er:

Bent Gether Rønning (FAU) (leder): bent@gether-ronning.com

Are Bjørn Pedersen (FAU):                ar-b-pe@online.no

Sidsel Kjeldaas Salte (H):                   sidsel@rosenvinge.no

Kristin Benestad (SV):                         kristin.benestad@gmail.com

Andreas Skjæret (V):                           andreas.skjaeret@gmail.com

Trygve Lerø (lærer):                            trygve.lero@osloskolen.no

Maren Kaarby Rodem (lærer):          maren.kaarby@osloskolen.no

Nina Kiram Andersen (elev):             nina1909@osloskolen.no

Marie Fugelsnes Grytten (elev):        magra004@osloskolen.no              

  

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene. Driftsstyre ved Engebråten skole har jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Engebråten skole har møterett i driftsstyre.