Driftsstyret

Medlemmene av driftsstyret er:

Bent Gether Rønning (FAU) (leder): bent@gether-ronning.com

Karsten Gerdrup (FAU):                     karstenogline@me.com

Sidsel Kjeldaas Salte (H):                   sidsel@rosenvinge.no

Kristin Benestad (SV):                         kristin.benestad@gmail.com

Jon Holm (V):                                        jonjon.holm@gmail.com

Trygve Lerø (lærer):                            trygve.lero@osloskolen.no

Maren Kaarby Rodem (lærer):          maren.kaarby@osloskolen.no

Marie Fugelsnes Grytten (elev):        magra004@osloskolen.no    

Erik Andre Halsen (elev)                     erhaa041@osloskolen.no 

  

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene. Driftsstyre ved Engebråten skole har jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Engebråten skole har møterett i driftsstyre.