Driftsstyret

Leder av driftsstyret skoleåret 2015 - 2016 er Bent Gether Rønning.

Han kan kontaktes på engebraten@ude.oslo.kommune.no

 

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene. Driftsstyre ved Engebråten skole skal ha jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Engebråten skole har møterett i driftsstyre.