Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Medlemmene av driftsstyret er:

  • Steina Årdal (FAU) (leder)                
  • Petter Karal  (FAU):                             
  • Brynjulf Pedersen (H)                
  • Kjell Olav Hovde (AP)                      
  • Jon Holm (V)                                  
  • Marte Skar (lærer)                         
  • Nora Andresen (elev)                                

 

Bystyret vedtok i 2002 å gjøre driftsstyreordningen permanent for videregående skoler og voksenopplæringssentrer. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene.

Driftsstyre ved Engebråten skole har jevnlige møter, og vil behandle stort sett de saker som har betydning for elever og ansatte. Alle med tilknytning til Engebråten skole har møterett i driftsstyre.