Hovedseksjon

Matematikk

Målet med å forsere skoleløpet er at motiverte elever med meget god kompetanse i faget får tilbud om tilpasset opplæring gjennom å forsere skoleløpet.

Elevene dette gjelder vil på 8. trinn få utfordringer etter fagplanen på 9. og 10. trinn, og de vil få prøve seg på smakebiter av faget fra videregående skole.

Det vil være mulig for elevene å forsere løpet videre når de kommer på 9. og 10. trinn. Elever som viser faglig god utvikling, og som ønsker det, kan avslutte ungdomsskolematematikk når de er elever på 9. trinn, og de kan ta matematikk på videregående skole når de er elever på 10. trinn.

Ønsker du mer informasjon om tilbudet, så ta en prat med matematikk- eller kontaktlærer.