Hovedseksjon

Ordensregler

Hverdagsregler for Engebråten skole: 

 1. Elevene behandler alle medelever og voksne med respekt
 2. Elevene forsøker å hjelpe medelever som er utsatt for krenkende atferd
 3. Elevene inkluderer og er sammen med elever som lett blir alene
 4. Elevene informerer ansatte ved skolen om medelever utsettes for krenkende atferd
 5. Elevene går rolig inn og ut av skolebygningene og inne i skolebygningene
 6. Elevene bruker ikke hodeplagg (lue, caps, hette etc.) i timene eller inne i skolebygningen
 7. Elevene har med bøker og nødvendig utstyr når timen starter
 8. Elevene banker på døren om de kommer for sent og venter med å gå inn til læreren åpner
 9. Elevene står ved plassen sin og hilser på nye lærere når timen begynner
 10. Elevene reiser seg og hilser dersom klassen får besøk av voksne
 11. Elevene rekker opp hånden når de ønsker å si noe og venter med å snakke til de får ordet
 12. Elevene snakker lavt når det samarbeides med medelever etter avtale med læreren
 13. Elevene legger mobil i mobilkassa før økta starter
 14. Elevene må få tillatelse av læreren dersom de skal benytte pc, mobil eller annet elektronisk utstyr i timene
 15. Elevene har det ryddig på og rundt plassen sin
 16. Elevene kaster papir og avfall i søppelbøtten
 17. Elevene drikker eller spiser i timene kun etter avtale med læreren
 18. Elevene avslutter læringsaktiviteten når læreren gir beskjed om at timen avslutter
 19. Elevene rydder plassene sine og setter stolene opp etter siste time 
 20. Elevene forlater klasserommet ryddig og først etter lærerens tillatelse
 21. Elevene følger rutinen for ordenselever de ukene de er ordenselever


Felles reglement i Osloskolen: 

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. 

Les mer på kommunens hjemmesider.