Ordensregler

 1. Elevene behandler alle medelever og voksne med respekt
 1. Elevene forsøker å hjelpe medelever som er utsatt for krenkende atferd
 2. Elevene inkluderer og er sammen med elever som lett blir alene
 3. Elevene informerer ansatte ved skolen om medelever utsettes for krenkende atferd
 1. Elevene går rolig inn og ut av skolebygningene og inne i skolebygningene
 2. Elevene bruker ikke hodeplagg (lue, caps, hette etc.) i timene eller inne i skolebygningen
 1. Elevene har med bøker og nødvendig utstyr når timen starter
 2. Elevene banker på døren om de kommer for sent og venter med å gå inn til læreren åpner
 1. Elevene står ved plassen sin og hilser på nye lærere når timen begynner
 2. Elevene reiser seg og hilser dersom klassen får besøk av voksne
 1. Elevene rekker opp hånden når de ønsker å si noe og venter med å snakke til de får ordet
 2. Elevene snakker lavt når det samarbeides med medelever etter avtale med læreren
 3. Elevene legger mobil i mobilkassa før økta starter
 4. Elevene må få tillatelse av læreren dersom de skal benytte pc, mobil eller annet elektronisk utstyr i timene
 1. Elevene har det ryddig på og rundt plassen sin
 2. Elevene kaster papir og avfall i søppelbøttene
 3. Elevene drikker eller spiser i timene kun etter avtale med læreren
 1. Elevene avslutter læringsaktiviteten når læreren gir beskjed om at timen avsluttes
 2. Elevene rydder plassene sine og setter stolene opp etter siste time 
 3. Elevene forlater klasserommet ryddig og først etter lærerens tillatelse
 1. Elevene følger rutinen for ordenselever de ukene de er ordenselever

 

Osloskolens reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. Reglementet gjelder fra 1. august 2018.

Les mer på kommunens hjemmesider.