Ordensregler

 • Elevene behandler alle medelever og voksne med respekt
 • Elevene forsøker å hjelpe medelever som er utsatt for krenkende atferd
 • Elevene inkluderer og er sammen med elever som lett blir alene
 • Elevene informerer ansatte ved skolen om medelever utsettes for krenkende atferd

 

 • Elevene går rolig inn og ut av skolebygningene og inne i skolebygningene
 • Elevene bruker ikke hodeplagg (lue, caps, hette etc.) i timene eller inne i skolebygningen
 • Elevene har med bøker og nødvendig utstyr når timen starter
 • Elevene banker på døren om de kommer for sent og venter med å gå inn til læreren åpner

 

 • Elevene står ved plassen sin og hilser på nye lærere når timen begynner
 • Elevene reiser seg og hilser dersom klassen får besøk av voksne

 

 • Elevene rekker opp hånden når de ønsker å si noe og venter med å snakke til de får ordet
 • Elevene snakker lavt når det samarbeides med medelever etter avtale med læreren
 • Elevene avtaler med læreren om de skal benytte pc, mobil eller annet elektronisk utstyr i timene

 

 • Elevene har det ryddig på og rundt plassen sin
 • Elevene kaster papir og avfall i søppelbøttene
 • Elevene drikker eller spiser i timene kun etter avtale med læreren

 

 • Elevene avslutter læringsaktiviteten når læreren gir beskjed om at timen avsluttes
 • Elevene rydder plassene sine og setter stolene opp etter siste time
 • Elevene forlater klasserommet ryddig og først etter lærerens tillatelse

 

 • Elevene følger rutinen for ordenselever de ukene de er ordenselever