Byomfattende spesialavdeling

Besøksdager høsten 2020

Torsdag 15.10, klokken 09-11

Torsdag 12.11, klokken 11.45 - 14.15

Avdelingen har fine lokaler i en ny paviljong fra 2010. Fra høsten 2020 har avdelingen 9 elever. På avdelingen jobber spesialpedagoger og assistenter, i tillegg til egne faglærere i språkfag og musikk.

I det daglige arbeidet legges det stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Alle elevene får tett individuell oppfølging og det utarbeides individuell opplæringsplan for den enkelte. Undervisningen organiseres som enetimer eller som fellestimer.

Personalet på byomfattende spesialavdeling får oppfølging og veiledning fra Nordvoll skole og autismesenter.

Ønsker du mer informasjon, så ta kontakt med spesialpedagogisk rådgiver Kari Aksum.

Les mer om spesialundervisning og spesialgrupper.