Byomfattende spesialavdeling

Besøksdager høsten 2019

Onsdag 30.oktober, kl. 14.30-16.00

Torsdag 31. oktober, kl. 09.00-10.30

Avdelingen har fine lokaler i en ny paviljong fra 2010. Fra høsten 2018 har avdelingen 9 elever. På avdelingen jobber spesialpedagoger og assistenter, i tillegg til egne faglærere i språkfag og musikk.

I det daglige arbeidet legges det stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Alle elevene får tett individuell oppfølging og det utarbeides individuell opplæringsplan for den enkelte. Undervisningen organiseres som enetimer eller som fellestimer.

Personalet på byomfattende spesialavdeling får oppfølging og veiledning fra Nordvoll skole og autismesenter.

Les mer om spesialundervisning og spesialgrupper.