Hovedseksjon

E-klassen Engebråten skole

Vi holder til i eget lokale på Engebråten skole. Her har vi klasserom, spesialrom, arbeidsrom og spiserom. Vi benytter oss av resten av skolen der det er hensiktsmessig for å tilpasse undervisningen best mulig for våre elever. Vi ligger idyllisk til ved Akerselva og bruker nærmiljøet aktivt i undervisningen.

I undervisningen møter elevene faglærere i alle fag, spesialpedagoger og assistenter, som alle har erfaring og kompetanse på å jobbe faglig og sosialt med elever innen autismespekteret.

Organisering

Elevene hos oss har bakgrunn fra både ordinært opplæringstilbud og fra spesialklasser. Vi organiserer undervisningen i små grupper hvor hver elev arbeider etter egen dagsplan med tett oppfølging fra pedagoger og assistenter.
Våre mål for læring tilpasses elevenes faglige og sosiale nivå, behov og interesser. Det sentrale i vår organisering og gjennomføring av skoledagen er at elevene skal oppleve mestring både faglig og sosialt.

Sosialt fokus

I arbeidet med våre elever har vi et spesielt fokus på sosial trening og kompetanse. Som hovedregel har ikke våre elever et problematisk forhold til egne utfordringer og diagnose. Dette er også en viktig forutsetning for å kunne arbeide med elevenes sosiale kompetanse og for at vi på best mulig måte skal kunne legge til rette for at elevene skal få øve seg på ferdigheter for å klare seg videre i utdanningsløpet og senere i livet.

Arbeidet med sosiale ferdigheter og kompetanse gjøres i fellesskap med de andre elevene og de voksne på avdelingen. Blant annet spiser elever og voksne lunsj sammen hver dag. Hver uke blir relevante temaer drøftet i fellesskap og vi arbeider med sosial utvikling og samhold gjennom aktiviteter som matlaging, turer, spill, mestringsoppgaver og helklassesamtaler.