Byomfattende spesialavdeling

Engebråten skole har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom. Avdelingen har fine lokaler i en ny paviljong fra 2010. Fra høsten 2018 har avdelingen 9 elever. På avdelingen jobber spesialpedagoger og assistenter, i tillegg til egne faglærere i språkfag og musikk.

I det daglige arbeidet legges det stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Alle elevene får tett individuell oppfølging og det utarbeides individuell opplæringsplan for den enkelte. Undervisningen organiseres som enetimer eller som fellestimer.

Personalet på byomfattende spesialavdeling får oppfølging og veiledning fra Nordvoll skole og autismesenter.

Besøksdager høsten 2018

23.10.2018, klokken 09.00-11.00

14.11.2018, klokken 14.30-16.00

Les mer om spesialundervisning og spesialgrupper.