Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

 

Rektor: Marit G. Sesseng
Telefon: 23 05 93 01

marit

Assisterende rektor: Per Christian Gundersen
Telefon: 23 05 93 02

Undervisningsinspektør: Trine Dybvik
Telefon: 23 05 93 03

Undervisningsinspektør: Richard Prestegård
Telefon: 23 05 93 05

Sosialpedagogisk rådgiver: Kari Aksum
Telefon: 23 05 93 04

Yrkes- og utdanningsrådgiver: Idun Fagervold
Telefon: 23 05 93 59

Konsulent: Turid Placht
Telefon: 23 05 93 65

Kontorsjef: Ida Cecilie Olsen

Telefon: 23 05 93 85

Sekretær: Anne Karin Gløtta
Telefon: 23 05 93 00

Vaktmester: Steinar Hernæs
Telefon: 23 05 93 54

Kantineansvarlig: Hilde Westbryhn
Telefon: 23 05 93 61

Biblioteket: Mikkel Øyen
Telefon: 23 05 93 00