Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor: Sveinung Bjørkøy
Telefon: 23 05 93 01

Assisterende rektor: Per Christian Gundersen
Telefon: 23 05 93 02

Undervisningsinspektør: Trine Dybvik
Telefon: 23 05 93 03

Undervisningsinspektør: Richard Prestegård
Telefon: 23 05 93 05

Sosialpedagogisk rådgiver: Kari Aksum
Telefon: 23 05 93 04

Sosialpedagogisk rådgiver: Christine D. Stamsø
Telefon: 23 05 93 59

Sosialpedagogisk rådgiver: Zohor Sara Mohamud

Telefon: 23 05 93 07

Kontorsjef: Ida Cecilie Olsen
Telefon: 23 05 93 65

Konsulent: Sue Ellen Filberg
Telefon: 23 05 93 00

Vaktmester: Steinar Hernæs
Telefon: 23 05 93 54

Kantineansvarlig: Hilde Westbryhn
Telefon: 23 05 93 61

Biblioteket: Mikkel Øyen
Telefon: 23 05 93 00