Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

 Ledelse og administrasjon

Rektor: Sveinung Bjørkøy
Telefon: 23 05 93 01

Assisterende rektor: Per Christian Gundersen
Telefon: 23 05 93 02

Undervisningsinspektør: Jon Magne Helgetun
Telefon: 23 05 93 03

Undervisningsinspektør: Sara Hansen Skagen
Telefon: 23 05 93 05

Leder e-klassen / sosialpedagogisk rådgiver: Camilla Thorsager Østby

Telefon: 23 05 93 00

Sosialpedagogisk rådgiver: Kari Aksum
Telefon: 23 05 93 04

Sosialpedagogisk rådgiver: Christine D. Stamsø (i permisjon)
Telefon: 23 05 93 59 

 

Sosialpedagogisk rådgiver: Nina Søbye Fløtra

Telefon: 23 05 93 59 

 

Miljøterapeut: Maths Koppland

Miljøterapeut: Erik Eck Jørgensen

Miljøterapeut: Victoria Torjussen 

Telefon: 45 72 41 32

 

Konsulent: Sue Ellen Filberg
Telefon: 23 05 93 00

Vaktmester: Steinar Hernæs
Telefon: 23 05 93 54

Biblioteket: Mikkel Øyen
Telefon: 23 05 93 00