Hovedseksjon

Vår profil

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Vår visjon er at elever og ansatte skal glede seg til hver skoledag - både faglig og sosialt! Alle elever skal oppleve mestring og motivasjon gjennom å få utforske, medvirke, få gå i dybden i fag og arbeide med sammenhenger i og mellom fag.

Elevenes trivsel og gode læringsresultater er vår stolthet. Elevene skal være aktive bidragsytere i skolehverdagen, gjennom både elevråd og i undervisningen.

På Engebråten har vi også et faglig sterkt personale som bryr seg om elevene sine. Skolen har et tett og godt samarbeid med foresatte gjennom FAU, hvor vårt felles mål er at hver enkelt elev skal trives og lykkes.