Vår profil

Engebråten inngangsparti

Engebråten skole ligger i bydel Nordre Aker og er en stor ungdomsskole med ca 600 elever. Skolen har et utpreget godt læringsmiljø, fokuserer på kulturaktiviteter og kan vise til gode resultater.

Skolens satsingsområder er norsk og matematikk, og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Mange av skolens elever leser matematikk på et høyere klassetrinn. Skolens lærere er dyktige og høyt kvalifiserte.

Elevene på Engebråten skole er stolte av skolen sin. Elevene markerer seg faglig så vel som i idrett og -kulturliv. Elevrådet vant i 2012 elevrådsprisen for sitt elevengasjement.