Hovedseksjon

Vår profil

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Vår visjon er: "Elever og ansatte skal glede seg til hver skoledag – både faglig og sosialt!"

Skolen har et utpreget godt læringsmiljø, fokuserer på kulturaktiviteter og kan vise til gode resultater.

Skolens satsingsområder er: 

  • Norsk og matematikk
  • Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning

Mange av skolens elever leser matematikk på et høyere klassetrinn. Skolens lærere er dyktige og høyt kvalifiserte.

Elevene på Engebråten skole er stolte av skolen sin. Elevene markerer seg faglig så vel som i idrett og kulturliv.

Elevrådet vant i 2018 elevrådsprisen for sitt elevengasjement.