Fravær

Noen ganger er du forhindret fra å møte på skolen:

  • Foresatte gir beskjed til kontaktlærer på Skole-melding på morgenen hver fraværsdag
  • Foresatte gir beskjed om forventet lengde på fravær
  • Kontaktlærer kontakter foresatte 1. fraværsdag hvis foresatte ikke har gitt beskjed om fravær

 

Skolen blir bekymret for fraværet ditt når du:

  • Stadig kommer for sent på morgenen
  • Stadig har kortvarig fravær (fra 1-3 dager) med melding
  • Ofte er borte fra vurderingssituasjoner
  • Ofte er borte fra samme fag eller på samme ukedag

Husk at dersom du er mye borte fra skolen er det lett å miste oversikten over skolearbeidet.

 

Husk at dersom du har en venn med skolefravær, så sørg for at han eller hun føler seg velkommen tilbake på skolen!

Drawing of a city

Er du bekymret for deg selv eller en venn?

Snakk med en voksen: foresatte, kontaktlærer, helsesøster eller en annen voksen på skolen

 

Ved bekymringsfullt fravær vil kontaktlærer eller rådgiver snakke med deg og dine foresatte for å finne løsninger!

Drawing of a city