Hovedseksjon

Fravær

Noen ganger er du forhindret fra å møte på skolen:

  • Foresatte gir beskjed til kontaktlærer på Skolemelding på morgenen hver fraværsdag
  • Foresatte gir beskjed om forventet lengde på fravær
  • Kontaktlærer kontakter foresatte første fraværsdag hvis foresatte ikke har gitt beskjed om fravær


Skolen blir bekymret for fraværet ditt når du:

  • Stadig kommer for sent på morgenen
  • Stadig har kortvarig fravær (fra 1-3 dager) med melding
  • Ofte er borte fra vurderingssituasjoner
  • Ofte er borte fra samme fag eller på samme ukedag

Husk at dersom du er mye borte fra skolen er det lett å miste oversikten over skolearbeidet.

Husk at dersom du har en venn med skolefravær, så sørg for at han eller hun føler seg velkommen tilbake på skolen!

Bekymret?

Er du bekymret for deg selv eller en venn?

Snakk med en voksen: foresatte, kontaktlærer, helsesøster eller en annen voksen på skolen

Ved bekymringsfullt fravær vil kontaktlærer eller rådgiver snakke med deg og dine foresatte for å finne løsninger!