Hovedseksjon

Valgfag

Elevene har valgfag alle tre år på ungdomskolen, men velger fag for ett år av gangen.

Organisering 

Alle valgfag er organisert som en 90 minuttersøkt pr uke gjennom hele skoleåret.

Vurdering

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Karakter fra siste år med samme fag gjelder.

Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole.