Hovedseksjon

Helhetslesing

Forskning viser at intensive kurs med leseopplæring er det som har effekt for å bedre leseferdigheten. Metoden som blir brukt er "Helhetslesing". 

Målgruppen for kurset er elever med utfordringer i lesing. Hvilke elever som deltar, er basert på utredninger fra PPT, informasjon fra barneskolen og foresatte og resultater på nasjonal prøve i lesing på 8. trinn og 9. trinn.

Skolen har flere kursrekker, og kursene er organisert i grupper på maks 4 elever. Lærere som er ansvarlig for kursene, har blitt skolert i metodikken som benyttes.