Helhetslesing

Forskning viser at intensive kurs med leseopplæring er det som har effekt for å bedre leseferdigheten. Metoden som blir brukt er "Helhetslesing". Målgruppen for kurset er elever med utfordringer i lesing. Utvalget av elever gjøres basert på utredninger fra PPT, informasjon fra barneskolen og foresatte og resultater på nasjonal prøve i lesing 8. trinn og 9. trinn. Skolen har flere kursrekker, og kursene er organisert i grupper på maks 4 elever. Lærere som er ansvarlig for kursene, har blitt skolert i metodikken som benyttes.