Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Skolens sosialpedagogiske rådgivere kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din. 

Sosialpedagogisk rådgiver Kari Aksum 23 05 93 04

Sosialpedagogisk rådgiver Nina Søbye Fløtra 23 05 93 59