Hovedseksjon

Dysleksikveld med praktisk arbeid

Bokstabel

Foreldremøtet finner sted onsdag 28. september i festsalen kl. 17. Foreldremøtet er beregnet å vare til ca. kl. 18:30. Foreldremøtet er for elever og foresatte.

Dere vil få vite om skolens tilbud, hva rutinene til skolen er og hvordan vi legger opp skoleåret for å tilrettelegge best mulig for elevene. Vi har også vært så heldige å få Gunn Schärer til å legge frem noen erfaringer som mor. Gunn har hatt en ungdom med dysleksi gjennom tre år på Engebråten skole og vil fortelle om sine erfaringer. Det blir også en gjennomgang av verktøy elevene kan bruke i sin hverdag og praktisk arbeid for å teste ut og bli bedre kjent med verktøyene.

Ta med pc-en og mobilen din. Dette er for å sjekke at du har alle tilganger du skal ha og du kan også laste ned mange smarte apper og programmer som vil hjelpe deg i skolehverdagen. Det kan være lurt å sjekke om ungdommen din har Lingdys installert og at det virker. Hvis ikke send aktiveringsnøkkel fra NAV til Per Christian Gundersen, så skal vi hjelpe til å få installert dette.

Skolen vil gjerne vite hvor mange som kommer på dette møtet. Melde fra til undervisningsinspektør på 9. trinn, Richard Prestegård, på e-post hvor mange som kommer innen mandag 26. september. Meld navn på elev og antall foresatte som kommer på richard.prestegard@osloskolen.no