Ansatte 10. trinn

Kontaktlærere

10A Jon Magne Helgetun

10A Ragnhild Pettersen

10A Hanna Forbes Holmen

10A Irlin R. Arvesen

10B Ivar K. Iversby

10B Frøydis Hansen

10B Knut Kasbo

10C Petter Skadsheim

10C Stephanie Loewe

10C Christine Ulsnes Strand

10D Liv Marit Hauge

10D Åsne Hals Gurigard 

10D Sandra V. Børresen

 

Faglærere

Skage Hansen forsert løp i matematikk og matematikk

Tove Øren musikk

Silje Karlsen valgfaget sal- og scene, musikk

Edda J, Arneberg valgfaget sal- og scene, musikk

Trygve Lerø valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Christine Ulsnes Strand valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Lars Leion valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Harald Ødegaard valgfaget innsats for andre

Fride Valen valgfaget innsats for andre

Line Wælgaard valgfaget design og redesign, kunst- og håndverk

Jon Magne Helgetun valgfaget programmering

Åsne Hals Gurigard valgfaget fysisk aktivitet og helse

Anne Merete S. Sjøeng valgfaget fysisk aktivtet og helse

Stephanie Loewe tysk

Martin Ask Holthe tysk

Anastasia Øverland tysk

Hanna Forbes Holmen spansk

Victoria Hermosa spansk

Trine Smørsgård spansk

Sandra Sistero spansk

Vibeke Prein Mostue fransk, kunst- og håndverk

Stein Botilsrud engelsk fordypning

Mats Stundal Eriksen Kunst-håndverk, matematikk

Kristin Torgersen kunst- og håndverk, Krle

Inger Gidske spesialundervisning, særskilt norsk

Mikael Gransjøen kroppsøving

Ingvil Hasås Martinsen  naturfag

Kenneth Bareksten norsk, krle

Marte U. Skar engelsk

Magnus Christensen kroppsøving