Ansatte 10. trinn

Kontaktlærere

10A Martin Skyberg

10A Vibeke Prein Mostue

10A Kristian Brysting Kristiansen

10B Martin Ask Holthe

10B Runa Risnes Haglund

10B Andreas Rygg Vold

10C Anne Merete Sjøeng

10C Martha L. Stokke

10C Are Kvisvik

10D Kristin Gjertsen

10D Jorunn Storhaug

 

Faglærere

Skage Hansen forsert løp i matematikk og matematikk

Tove Øren musikk, valgfaget sal og scene

Silje Karlsen valgfaget sal- og scene

Trygve Lerø valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Harald Ødegaard valgfaget innsats for andre

Kari Aksum valgfaget innsats for andre

Line Wælgaard valgfaget design og redesign, kunst- og håndverk

Stephanie Loewe tysk

Hanna Forbes Holmen spansk

Victoria Hermosa spansk

Fride Valen engelsk fordypning

Marit Megård matematikk

Idun Stokke-Fagervold Utdanningsvalg

Clair Flafferty engelsk, samfunnsfag, fransk

Mats Stundal Eriksen Kunst-håndverk, matematikk

Kristin Torgersen kunst- og håndverk, Krle

Siri Kvestad spesialundervisning

Josefine Haugen spesialundervisning

Inger Gidske spesialundervisning, særskilt norsk

Espen Melby musikk

Mikael Gransjøen kroppsøving

 

Assistenter

Trine Bjørgum Gulliksen

Wilfred Joila Nanang