Ansatte 9. trinn

Kontaktlærere

9a Martin Skyberg

9a Kristian B. Kristiansen

9a Martha L. Stokke

9b Ola Ausland

9b Are Kvisvik

9b Martin Ask Holthe 

9c Andreas Rygg Vold

9c Runa Risnes Haglund ( i permisjon)

9c Silje Leifsen

9c Vibeke Prein Moestue

9d Jorunn Storehaug

9d Kenneth Bareksten

9d Anne Merete Sjøeng

 

Faglærere

Maria Victoria Hermosa Lopez spansk

Trine Smørsgård spansk

Sandra Sistero spansk

Hanna Forbes Holmen spansk

Stephanie Loewe tysk

Martin Ask Holthe tysk

Vibeke Prein Mostue fransk 

Kristin Gjertsen fransk, engelsk

Clair Flafferty engske fordypning

Skage Hansen forsert løp i matematikk og matematikk

Silje Karlsen musikk, valgfaget sal og scene

Tove Øren musikk, valgfaget sal og scene

Line Wælgaard valgfaget design og redesign

Kristian B. Kristian valgfaget programmering

Christine Ulsnes Strand valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Mikael Gransjøen valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Anne Merete Sjøeng valgfaget fysisk aktivitet og helse

Åsne Hals Gurigard valgfaget fysisk aktivitet og helse

Stig Engebretsen valgfaget fysisk aktivitet og helse

Stein Botilsrud valgfaget medier og informasjon

Ingvil Hasås Martinsen  mat og helse

Ellen Aatangen mat og helse

Sandra V. Børresen, mat og helse

Edda J, Arneberg musikk