Ansatte 9. trinn

Kontaktlærere

9a Harald Ødegaard

9a Trine Smørsgård

9a Marie Vollen

9b Marius Wangen

9b Anastasia Øverland

9b Anastasia Xenaki

9c Trygve Lerø

9c Lars Leion 

9c Fride Valen

9d Monica Kristensen

9d Mats Stundal Eriksen

 

Faglærere

Maria Victoria Hermosa Lopez spansk

Hanna Forbes Holmen spansk, mat og helse

Trine Smørsgård spansk

Stephanie Loewe tysk

Anastasia Øverland tysk

Vibeke Prein Mostue fransk 

Kristin Gjertsen fransk

Fride Valen engelsk fordypning

Clair Flafferty engske fordypning

Silje Karlsen musikk, valgfaget sal og scene

Tove Øren musikk, valgfaget sal og scene

Edda J, Arneberg musikk

Andreas Pedersen engelsk

Ivar K. Iversby samfunnsfag

Kristian B. Kristian valgfaget programmering

Åsne Hals Gurigard valgfaget fysisk aktivitet og helse

Harald Ødegaard valgfaget fysisk aktivitet og helse

Marius Wangen valgfaget fysisk aktivitet og helse

Trygve Lerø valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Christine Ulsnes Strand valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Lars Leion valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Line Wælgaard valgfaget design og redesign

Skage Hansen forsert løp i matematikk

Ingvil Hasås Martinsen  mat og helse

Ellen Aatangen mat og helse

Sandra V. Børresen, mat og helse