Ansatte 9. trinn

Kontaktlærere

9A Jon Magne Helgetun

9A Ragnhild Pettersen

9A Hanna Forbes Holmen

9B Ivar K. Iversby

9B Knut Kasbo

9B Frøydis Hansen

9C Petter Skadsheim

9C Marte Skrivervik

9C Stephanie Loewe

9D Liv Marit Hauge

9D Åsne Hals Gurigard 

 

Faglærere

Skage Hansen forsert løp i matematikk, matematikk  

Silje Karlsen musikk, valgfaget sal og scene

Espen Melby musikk, Vær og Vinn

Line Wælgaard valgfaget design og redesign

Lars Leion valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Maria Victoria Hermosa Lopez spansk

Trine Smørsgård spansk

Stein Botilsrud engelsk fordypning

Anastasia Øverland tysk

Martin Ask Holthe tysk

Vibeke Prein Mostue fransk

Tove Øren musikk

Ingvil Hasås Martinsen  naturfag, mat og helse

Ellen Aatangen mat og helse

Per Christian Gundersen Krle

Mikael Gransjøen kroppsøving

Siri Kvestad spesialundervisning

 

Assistent

Mikael Gransjøen