Ansatte 8. trinn

Kontaktlærere

8a Martin Skyberg

8a Kristian B. Kristiansen

8a Martha L. Stokke

8b Ola Ausland

8b Are Kvisvik

8b Martin Ask Holthe 

8c Andreas Rygg Vold

8c Runa Risnes Haglund

8c Vibeke Prein Moestue

8d Jorunn Storehaug

8d Kenneth Bareksten

 

Faglærere

Maria Victoria Hermosa Lopez spansk

Trine Smørsgård spansk

Sandra Sistero spansk

Stephanie Loewe tysk

Martin Ask Holthe tysk

Vibeke Prein Mostue fransk 

Kristin Gjertsen fransk, engelsk

Clair Flafferty engske fordypning

Skage Hansen forsert løp i matematikk  

Silje Karlsen musikk, valgfaget sal og scene

Tove Øren musikk, valgfaget sal og scene

Line Wælgaard valgfaget design og redesign, kunst- og håndverk

Kristian B. Kristian valgfaget programmering

Christine Ulsnes Strand valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Lars Leion valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Anne Merete Sjøeng valgfaget fysisk aktivitet og helse

Åsne Hals Gurigard valgfaget fysisk aktivitet og helse

Mikael Gransjøen valgfaget fysisk aktivitet og helse

Stein Botilsrud valgfaget medier og informasjon

Kristin Torgersen kunst- og håndverk

Mats Stundal Eriksen Kunst-håndverk

Edda J, Arneberg musikk

Marte U. Skar engelsk, samfunnsfag