Ansatte 8. trinn

Kontaktlærere

8A Marte Kristine Solvang Bingh

8A Petter Skadsheim

8A Hanna Forbes Holmen

8B Ragnhild Pettersen

8B Jon Magne Helgetun

8B Christine Ulsnes Strand

8C Stephanie Loewe

8C Liv Marit Hauge

8C Sandra V. Børresen

8D Ivar K. Iversby

8D Frøydis Hansen

8D Åsne Hals Gurigard 

 

Faglærere

Vibeke Prein Mostue fransk, kunst- og håndverk

Kristin Gjertsen fransk

Stephanie Loewe tysk

Anastasia Øverland tysk

Hanna Forbes Holmen spansk

Victoria Hermosa spansk

Sandra Sistero spansk

Stein Botilsrud engelsk fordypning

Silje Karlsen valgfaget sal- og scene, musikk

Edda J, Arneberg valgfaget sal- og scene, musikk

Line Wælgaard valgfaget design og redesign, kunst- og håndverk

Jon Magne Helgetun valgfaget programmering

Christine Ulsnes Strand valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Mikael Gransjøen valgfaget natur, miljø og friluftsliv og kroppsøving

Ivar K. Iversby valgfaget medier

Åsne Hals Gurigard valgfaget fysisk aktivitet og helse

Stig Engebretsen valgfaget fysisk aktivitet og helse

Frøydis Hansen forsert matematikk

Skage Hansen matematikk

Tove Øren musikk

Mats Stundal Eriksen Kunst-håndverk

Kristin Torgersen kunst- og håndverk

Inger Gidske spesialundervisning, særskilt norsk

Ingvil Hasås Martinsen  naturfag

Kenneth Bareksten norsk, krle

Fride Valen engelsk og krle