Ansatte 8. trinn

Kontaktlærere

8a Harald Ødegaard

8a Trine Smørsgård

8a Marie Vollen

8b Marius Wangen

8b Anastasia Øverland

8b Marit Megård

8c Trygve Lerø

8c Eirik Mork

8c Fride Valen

8d Monica Kristensen

8d Mats Stundal Eriksen

 

Faglærere

Maria Victoria Hermosa Lopez spansk

Hanna Forbes Holmen spansk

Stephanie Loewe tysk

Vibeke Prein Mostue fransk 

Kristin Gjertsen fransk

Skage Hansen forsert løp i matematikk, matematikk  

Silje Karlsen musikk, valgfaget sal og scene

Espen Melby musikk, Vær og Vinn

Line Wælgaard valgfaget design og redesign, kunst- og håndverk

Tove Øren musikk, valgfaget sal og scene

Trygve Lerø valgfaget natur, miljø og friluftsliv

Kristin Torgersen kunst- og håndverk,

Anne Merete Sjøeng valgfaget fysisk aktivitet og helse

Josefine Haugen spesialundervisning og naturfag

Assistenter

Live Sevaldson