Ungdomsskoler på rødt nivå

Illustrasjon.

Rødt nivå fra 17.11
Hei foreldre og foresatte

Da er det bestemt at vi er på rødt nivå fra i morgen av og to uker fremover.
I morgen, tirsdag 17.11 organiseres skoledagen litt annerledes grunnet gjennomføring av heldagsprøve på 10. trinn.
Alle vil i løpet av morgendagen få tilsendt timeplan som gjelder de neste to ukene. Alle vil følge nåværende timeplan, men det blir veksling mellom fysisk tilstedeværelse på skolen og hjemmeskole. Dette for å sikre smittevern og opplæringstilbudet. Foresatte til elever som har spesielle behov vil i løpet av morgendagen få tilbud om et heldagstilbud på skolen for sine ungdommer.

I morgen 17.11:

10. trinn møter på skolen som planlagt og gjennomfører heldagsprøve på skolen.
9. trinn: Fagdagen i norsk17.11 utsettes.
- 9A1, 9B1, 9C1 og 9D møter på Teams kl. 8.30.
- 9A2, 9B2 og 9C2 møter på Teams kl. 9.00.
Elevene vil få informasjon om oppstart av leseprosjekt. Arbeidet starter hjemme i morgen.
8. trinn har hjemmeskole/ oppgaver i morgen og følger vanlig timeplan. De jobber med oppgaver i timeplanen på its. Lærerne er tilgjengelige på chatten i teams ved spørsmål.

Mvh oss på Engebråten