Resultater nasjonale prøver

Elever i klasserom

I september ble det gjennomført nasjonale prøver på 8. og 9.  trinn i lesing, regning og engelsk (kun 8. trinn). 
Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing, engelsk og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk, engelsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing, engelsk og regning er integrert.

Resultatene vil sammen med annen informasjon skolen har om den enkelte elev gi oss et godt utgangspunkt for videre oppfølging og tilpasset opplæring.

Ønsker dere mer utfyllende informasjon om nasjonale prøver kan dere gå inn på https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Ønsker du mer utfyllende informasjon om de ulike mestringsbeskrivelsene kan dere gå inn på

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/mestringsbeskrivelser-og-hva-provene-maler/

Ta kontakt med faglærer /kontaktlærer om dere har spørsmål.

Selve prøvene

Nasjonal prøve regning 8. og 9. trinn

Nasjonal prøve lesing 8. og 9. trinn

Nasjonal prøve engelsk 8. trinn