Publisering standpunktkarakterer og halvårsvurderinger

Skrivebok og penn

Publisering standpunktkarakterer

Standpunktkarakterene publiseres i Its-learning 15. juni etter endt skoledag. Samtlige fag på 10. trinn, samt mat og helse på 9. trinn er avgangsfags og dermed også standpunktkarakterer. I tillegg vil elever på 8. og 9. trinn få standpunktkarakter i valgfag dersom de neste skoleår skal begynne på et nytt valgfag. Merk at "vurderingsbrevet" vil bli publisert senere, så man må altså se på hvert enkelt fag. Klagefristen løper fra denne datoen.

Halvårsvurderinger

Halvårsvurderinger på øvrig fag på 8. og 9. trinn vil publiseres i Its-learning fredag 19. juni etter endt skoledag.

Hvordan få tilgang til itslearning og fravær?

For å få tilgang til Its-learning, må foresatte logge seg inn på Osloskolens elektroniske plattform via skolens hjemmeside. Her kan man logge seg på med feks Bankid eller Min Id. Inne i portalen vil man på forsiden ha tilgang til ikonet Its-learning. I portalen vil man også ha tilgang til ikonet for fravær. Klikker man seg inn på fravær vil man få en samlet oversikt over elevens fravær.

Skulle det være noe du lurer på, så ta kontakt med skolen.