Hovedseksjon

Foreldremøter Engebråten skole

Fem videregåendeskoleelever

8. trinn: Tirsdag 30. august, 17.00 - 19.00

9. trinn: Tirsdag 30 august, 18.15 - 20.00

10. trinn: Onsdag 31. august, 18.00 - 20.00