Foreldremøte 10. trinn med Info-team

Bokstabel

Infoteam er Utdanningsetatens eget informasjonteam rundt videregående opplæring. Foreldremøte vil blant annet ta for seg hva videregående opplæring er, hvilke valgmuligheter som finner og hva foreldre kan bidra med. Informasjonsmøte finner sted i skolens festsal.

Vel møtt!