Engebråten skole stenges

Korona

Som mange har lest i nyhetene har Oslo kommune, i samarbeid med helsemyndighetene, valgt å stenge skolene for de kommende 14 dagene. Vi presiserer at det er undervisningsplikten som er opphevet, men opplæringsplikten består. Ledelsen og lærerne har i dag informert elevene i de ulike klassene om hva dette betyr og har svart på spørsmålene elevene har hatt. Elevene har fått beskjed om å ta med pc og alle skolebøker hjem.

Opplæringstilbud

Lærerne har fått et oppdrag om å legge opp til å lage planer for undervisning hjemme for perioden skolen er stengt. Dette vil gjelde fra mandagen av. Noen klasser vil også ha allerede fastlagt oppgaver på fredagen. Det vil komme opplegg på It's Learning om hva som skjer, hvordan det skal skje, hva elevene skal gjøre og hva slags arbeid de eventuelt skal levere. Sjekk kalenderen og ressurssiden til de ulike fagene for mer informasjon.


Lærerne, ledelsen og øvrig administrasjon er tilgjengelig for spørsmål via e-post. For de elevene som ikke har kunnet hente bøker og annet utstyr, er det mulig å komme innom skolen fredag 13. mars fra 9-11 for å hente det man trenger. Er man syk, er det fint om man sender noen som er friske nok til å komme på skolen. Henvend deg på kontoret for hjelp til å låse opp.


Hvis elevene er syke i perioden skolen er stengt, gjelder vanlig prosedyre med å melde til kontaktlærerne om at man ikke får gjennomført skolearbeidet. Vi håper på forståelse for fleksibilitet i denne krevende situasjonen og oppfordrer dere til å holde en god dialog med skolen.

IKT - støtte

Opplever du problemer med pc/innlogging eller lignende kan vår IKT-kontakt nås på mail eller telefon:

abdullah.faris.yahya@proservia.no / 401 848 60


Hilsen alle oss ved Engebråten skole