Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten

Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

Sosialpedagogisk rådgiver:

Kari Aksum 23 05 93 04

Skolenes utdannings- og yrkesrådgiver kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

Utdannings- og yrkesrådgiver:

Idun Sokke-Fagervold 23 05 93 59