Ledelse og ansatte

Personal

Ledelse og administrasjon

 

Rektor: Marit G. Sesseng

Telefon: 23 05 93 01

 

 

Assisterende rektor: Per Christian Gundersen

Telefon: 23 05 93 02

 

Undervisningsinspektør: Trine Dybvik

Telefon: 23 05 93 03

 

 

Undervisningsinspektør: Cathrine Juul

Telefon: 23 05 93 05

 

Sosialpedagogisk rådgiver: Kari Aksum

Telefon: 23 05 93 04

 

Yrkes- og utdanningsrådgiver: Idun Fagervold

Telefon: 23 05 93 59

 

Kontorleder: Turid Placht

Telefon: 23 05 93 65

 

Sekretær: Anne Karin Gløtta

Telefon: 23 05 93 00

 

 

Vaktmester: Steinar Hernæs

Telefon: 23 05 93 54

 

 

Kantineansvarlig: Hilde Westbryhn

Telefon: 23 05 93 61

 

 

Biblioteket: Mikkel Øyen

Telefon: 23 05 91 17