Ledelse og ansatte

personalet 2016-2017

Ledelsen og administrasjonen

Rektor: Marit G. Sesseng

Assisterende rektor: Per Christian Gundersen

Undervisningsinspektør: Trine Dybvik

Undervisningsinspektør: Cathrine Juul

Sosialpedagogisk rådgiver: Kari Aksum

Yrkes- og utdanningsrådgiver: Idun Stokke-Fagervold

Kontorleder: Turid Placht

Sekretær: Anne Karin Gløtta

Vaktmester: Steinar Hernæs

Kantineansvarlig: Hilde Westbryhn

Biblioteket: Mikkel Øyen