Hovedseksjon

Velkommen til nytt skoleår på Engebråten skole

Elever jobber med skolearbeid

Elever på 9. og 10. trinn

Elever på 9. og 10. trinn møter direkte til sine klasserom på mandag. (se oversikt lenger ned) 10. trinn starter til 08.30, mens 9. trinn starter til 09.00. Ta med skrivesaker, mat & drikke og hengelås til skap. 

Elever på 8. trinn

Elever på 8. trinn møter i festsalen til ulike tider på mandag. Elever fra 8a1/8a2 og 8b1/8b2 møter 09.30, mens elever fra 8c1/8c2 og 8d1/8d2 møter 10.30. Elevmentorene vil være tilstede, så det er bare å spørre disse hvis du lurer på noen. I festsalen vil det først bli litt info fra ledelsen og elevrådet, før man går klassevis med kontaktlærere. Ta med skrivesaker, mat & drikke og hengelås til skap. Minner om at klasselister henges opp på skolen mandag 10. august, klokken 14.00. 

Korona-informasjon

Vi starter opp skoleåret på Gult smittevernsnivå.
Det betyr at:
1. Ingen syke skal møte på skolen. Har man symptomer på luftveisinfeksjon skal man holde seg hjemme.
2. Kontaktreduserende tiltak som skal følges opp:
- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
- Hele klasser regnes som en kohort
- Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
- Unngå trengsel og store samlinger
- Holde avstand i pauser/friminutt
3. Skolen skal sørge for god hygiene og gjennomfører forsterket renhold

Det oppfordres sterkt til å ikke bruke kollektivtrafikk til skolen. Gå eller sykle der det er mulig.

Mer informasjon om skolestart og smittevern

Romoversikt

10a1 - rom d13, 10a2 - rom d14

10b1 - rom d23, 10b2 - rom d24

10c1 - rom c21, 10c2 - rom c22

10d - rom c23

9a1 - rom c12, 9a2 - rom c13

9b1 - rom 23, 9b2 - rom b22

9c1 - rom a13, 9c2 - rom a12

9d - rom a11

 

Vel møtt til skolestart, hilsen alle oss på Engebråten skole