Tillit og dialog

Hender

Del 1 - "Tillit og dialog" Foreldremøte i Festsalen 26. april, kl. 18.00-20.00

  • Presentasjon av samarbeidspartnere
  • Erfaringsutvekslingog diskusjon klassevis
  • Planlegging del 2

 

Del 2 - "Tillit og dialog" Hjemmekveld uke 39 - Ungdom og voksne, rus og rammer - vi bytter ungdom og kommer sammen

  • Samling for ledere av hjemmekvelden uke 38