Solidaritetsaksjonen på Engebråten

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix

Elevrådet i samarbeid med skolens ledelse har valgt at årets solidaritetsaksjon skal støtte Mental Helse Ungdom. Mental Helse Ungdom jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Verdiene til Mental Helse Ungdom er Mot, Åpenhet og Likeverd.

Les mer om Mental Helse Ungdom her.

Alle elevene skal finne arbeid den dagen de har solidaritetsaksjon og utføre et dagsverk til en minstepris på kr 300,-. Elevene får et eget skriv de kan vise arbeidsgiver. Arbeidsgivere kan fritt prise elevenes dagsverk til en eventuelt høyere pris, men inntekten skal i sin helhet gå til solidaritetsaksjonen.
Det kan være utfordrende for en ung elev å skaffe en arbeidsplass, så vi håper at foresatte kan hjelpe til med å skaffe jobber. Forhåpentligvis kan ungdommene, i tillegg til å gjøre en solidarisk handling, få prøve seg en dag i arbeidslivet, noe som er en nyttig erfaring. Dersom eleven ikke finner alternativt arbeid utenfor hjemmet, kan arbeidsplassen være i hjemmet. Da er foresatte arbeidsgiver. Elevene kan også være sin egen arbeidsgiver dersom de ønsker det, eksempelvis ved å sette opp salgsbod for kaffe/boller ol.
Det er viktig at elevene utfører et reelt dagsverk mot betaling, og ikke tar av egne lommepenger, eller mottar penger av andre, slik at dette blir en fridag.
Elevene har frist til fredag 31. januar med å finne arbeidsgiver og melde fra om dette til kontaktlærer.

Oversikt over hvilke dager klassene skal ha solidaritetsaksjon
• Mandag 10. februar: 8C
• Tirsdag 11. februar: 9C
• Onsdag 12. februar: 8A, 10. trinn
• Torsdag 13. februar: 8D, 9A
• Fredag 14. februar: 8B, 9B og 9D

Infoskriv til arbeidsgiver