Skolen får ny e-post og postadresse fra 22. januar 2019

Elever videregående skole

Engebråten skole får ny e-post og postadresse fra og med 22. januar 2019.

Vennligst benytt de nye adressene ved fremtidige henvendelser til skolen.

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
NB! Husk å skrive "Engebråten skole" i emne/tittelfeltet når du sender e-post

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Engebråten skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

Mer info om adresseendringen her