Praktisk info om de kommende uker

To jenter hjelper hverandre med lekser.

En ny og annerledes skoleuke er akkurat i gang, og vi håper alle elever er godt i gang med et litt annerledes skolearbeid. Fremover blir det viktig at du følger med i Its-learning og evt. andre kanaler om hva som skal gjøres. Er du usikker, synes opplegg er for vanskelig eller lett, finner ikke frem osv så må du ta kontakt med læreren din. Husk at læreren er tilgjengelig for deg - vær i dialog!

Kontoret på skolen vil holde åpent fra 09.00-14.00 hele uka. Trenger du noe fra skapet ditt, kan du bare henvende deg på kontoret.

Skolens Ikt-kontakt Abdullah kan kontaktes hvis du opplever problemer med IKT-utstyr. Han kan nås på telefon 401 848 60 eller e-post abdullah.faris.yahya@proservia.no 

Trenger du å snakke med skolens sosialpedagogiske rådgiver-team er begge disse tilgjengelig på telefon og epost:

Idun Fagervold kan nås på Idun.Fagervold@ude.oslo.kommune.no eller telefon 938 593 27

Kari Aksum kan nås på Kari.Aksum@ude.oslo.kommune.no eller telefon 402 885 06

Minner også om at skolens helsetjeneste (Wenche, Mona og Kristin ) kan nås på telefon eller epost. Disse har naturligvis masse å gjøre om dagen, så det greieste er å sende en mail. Les mer her

Vi håper dere alle holder motet oppe i disse rare tider, og håper vi snart ses igjen!

Hilsen oss på Engebråten skole