Oppstart 10. trinn mandag 11. mai

Elever i klasserom

Kjære alle 10.trinnselever 

Her på Engebråten er vi klare til å ta dere imot mandag 11.mai klokka 10. Det gleder vi oss til. Det er viktig for alle at det er trygt å komme tilbake. Vi har forberedt oss godt, så dette får vi til!
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:
1. Syke personer skal ikke være i på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Med utgangspunkt i dette har vi satt opp noen regler og rutiner. Her er noen:
• Alle dobbeltklasser er delt i tre, slik at det blir 20 elever i hver gruppe (kohort). 10D blir en egen gruppe. Alle kohorter får sitt eget rom, og du får en fast pult. Pultene står slik at det blir 1 meter mellom dere.
• Det vil bli rutiner for håndvask og god hygiene.
• Kantina er stengt. Du får ikke gå til butikken, så du må ta med egen mat og drikke.
• Du kan ikke bruke skapet ditt. Bøker og utstyr må oppbevares hjemme, og så tar du med det du trenger til skolen hver dag.
Mer info får dere av lærerne deres på mandag.
På slutten av den dagen er det valgfag, dette foregår digitalt - evnt etter avtale med lærerne.
Mandag klokka 10 møtes dere slik:
• 10A på basketbanen
• 10B i nedre skolegård (dere utemøblene står)
• 10C i øvre skolegård (mellom A, B og C-bygget)
• 10D ved rundellen foran hovedinngangen.
Og husk avstand!
Håper du er klar :)

Hilsen alle oss på Engebråten