Nasjonale prøver

Elever i klasserom

Du finner mer informasjon om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Skulle det være noen spørsmål, så tar du kontakt med kontaktlærer.