Nasjonale prøver - resultater og oppfølging

Lærer og elev

Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing, engelsk og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk, engelsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing, engelsk og regning er integrert.

Ønsker dere mer utfyllende informasjon om nasjonale prøver kan dere gå inn på https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Selve prøven

Nasjonal prøve lesing (8. og 9. trinn)

Nasjonal prøve regning (8. og 9. trinn)

Nasjonal prøve engelsk (kun 8. trinn)

Beskrivelse mestringsnivå

Beskrivelse mestringsnivå lesing (8. og 9. trinn)

Beskrivelse mestringsnivå regning (8. og 9. trinn)

Beskrivelse mestringsnivå engelsk (kun 8. trinn

Resultatene vil sammen med annen informasjon skolen har om den enkelte elev gi oss et godt utgangspunkt for videre oppfølging og tilpasset opplæring.

Ta kontakt med faglærer /kontaktlærer om dere har spørsmål.