Informasjon om nasjonal prøver for 8. og 9. trinn

Eldre lærer hjelper ung gutt.

For elevene på 8. trinn skal det gjennomføres nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, mens det for 9.trinns-elever skal gjennomføres nasjonale prøver i lesing og regning. Resultatene vil bli presentert både elev og foresatt når disse er klare.

Du kan lese mer om de nasjonale prøvene på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 

Har du spørsmål om de nasjonale prøvene, så ta kontakt med kontaktlærer eller administrasjonen.