Invitasjon høstens foreldremøter

Bokstabel

Presentasjon 8. trinn

Presentasjon 9. trinn

Presentasjon 10. trinn

 

8. trinn:      onsdag 29.august                    kl. 18.00

9. trinn:      torsdag 30. august                  kl. 17.30

10. trinn:    torsdag 30. august                  kl. 18.30

Foreldremøtene begynner i festsalen. Her vil dere få møte trinnets lærere, samt skolens rådgivere og ledelse. Innhold i fellesdel:

  • Oppstart
  • Våre satsingsområder
  • Læringsmiljø
  • Samarbeid og gjensidige forventninger
  • Kommunikasjon, portalen og Its

Varighet fellesdel ca. 45 minutter.

Etter fellesdelen fortsetter foreldremøtene i klasserommene. Her vil dere møte kontaktlærere og faglærere.

I møtedelen i klasserommet vil lærerne gi tilbakemeldinger fra oppstarten og involvere dere i arbeidet som gjøres med læringsmiljøet. Det vil videre bli informert om fokus på grunnleggende ferdigheter i fagene, rutiner i klassen, kommunikasjon, sentrale prøver, vurdering samt elevenes motivasjon og arbeidsvaner.

På 10.trinn vil fokus være på Berlintur i uke 37.

Varighet klassedel ca. 75 minutter.

Vi ønsker vel møtt til et godt samarbeid for elevene på Engebråten skole.                                                             

Vennlig hilsen

Marit G. Sesseng (rektor), øvrig ledelse og alle lærerne på Engebråten