Høstens foreldremøter på Engebråten

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Grunnet smittevernshensyn blir høstens foreldremøter noe annerledes enn tidligere år. Vi har valgt å gjennomføre fysiske møter, men fremfor trinnvise fellesdeler blir det nå foreldremøter klassevis. Alle foreldremøter vil foregå i skolens festsal med oppstart kl 17.00. Det er kun en foresatte som kan delta. Vi vil også fortløpende legge ut presentasjonene med kommentarer, slik at man også kan se på disse hjemme. Invitasjoner til de ulike foreldremøtene vil komme fortløpende gjennom skolemelding.

Datoer 8. trinn

8a1 og 8a1 - mandag 31. august 

8c1 og 8c2 - tirsdag 1. september

8b1 og 8b2 - onsdag 2. september

8d1 og 8d2 - torsdag 3. september

Datoer 9. trinn

9a1 og 9a2 - mandag 14. september

9b1 og 9b2 - tirsdag 15. september

9c1 og 9c2 - onsdag 16. september

9d - onsdag 16. september (på skolens personalrom)

Datoer 10. trinn

10a1 og 10a2 - onsdag 9. september

10b1 og 10b2 - mandag 7. september

10c1 og 10c2 - tirsdag 8. september

10d - mandag 7. september (på skolens personalrom)

 

Vel møtt til høstens foreldremøter