Fremtidens yrkesfag - en prat med statsminister Erna Solberg

Statsminister og elever

Utstillingen "Fremtidens yrkesfag" viser frem yrker vi kjenner i dag og nye yrker som vil komme i fremtiden. Utstillingen retter seg i hovedsak mot ungdom som skal velge utdanning på videregående skole og deres foresatte.

Av søknader til videregående skole for høsten 2018 var 50% av alle søknader til yrkesfag. Men samfunnet trenger flere søknader til yrkesfag i årene som kommer, da det er estimert at Norge frem mot 2035 vil ha behov for opptil 90.000 nye fagarbeidere frem mot 2035. Både NAV og partene i arbeidslivet har pekt på at yrkesfag og fagbrev vil være den sikreste veien til jobb i fremtiden. 

Under åpningen av utstillingen ble flere av elevene fra Engebråten skolen intervjuet om deres tanker rundt fremtidig utdannelse og yrkesfag. For mange var utstillingen også en døråpner mot hvilke muligheter er yrkesfagsutdanning gir. Utstillingen varer kun til 15. september, og vi anbefaler ungdom å ta turen innom.

Les mer på Teknisk museums hjemmesider.