Vi har fått ny rektor!

Marit Sesseng

Det var områdedirektør Petter Hagen i Utdanningsetaten som offentliggjorde ansettelsen 7. desember. Sesseng har jobbet på Engebråten skole siden 1997, deriblant en årrekke som skolens assisterende rektor.