Diverse infomøter foresatte og elever

Elever i klasserom

25. april 18.00 - Berlin-møte 

Foresatte og elever på 9. trinn inviteres til informasjonsmøte om Berlintur skoleåret 2019/2020

2. mai 18.00 - Engebråten-modellen i matematikk

Foresatte på 8. og 9. trinn inviteres til å bli bedre kjent med Engebråtenmodellen i matematikk.

Presentasjon fra kvelden

7. mai 17.30 - Foreldremøte neste års 8. trinn

Foresatte til neste års 8. trinn inviteres til foreldremøte. Egen invitasjon kommer i posten. Merk at foreldremøte starter 18.00, mens det blir omvisning på skolen fra 17.30. 

Presentasjon fra kvelden