Åpen kveld for foreldre

Barn i skolegården

Tilbudet skal være lavterskel, med mulighet for faglig informasjon, få kunnskap om eksisterende tilbud i bydelen, møte andre foreldre, diskutere aktuelle temaer som opptar foreldregruppen, sammen med fagpersoner fra bydelen, skole og politi.

Gjennomføring av foreldrekvelder for tenåringsforeldre:

Uke 4–Onsdag 24.01.2018: Kantina på Morellbakken skole. Tema: Å være tenåringsforelder. (Gjennomført)

Uke 9–Tirsdag 27.02.2018: Engebråten skole, personalrom Tema: Hvordan kommunisere med en tenåring?

Uke 16–Torsdag 19.04.2018: Glasshuset ved Nordberg skole. Tema: Kommer etter innspill fra foreldre

Deltagere i arbeidet med å gjennomføre og etablere tiltaket:

• SaLTo koordinator 
• Forebyggende barne- og ungdomsenhet 
• Skolehelsetjenesten 
• Utdanningsetaten 
• Barneverntjenesten 
• Andre samarbeidspartnere som deltar ved behov (psykolog, politi osv.)

SaLTo er et samarbeid mellom Oslo politidistrikt og Oslo kommune om kriminalforebyggende tiltak blant barn og unge.